Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 400000VA/36000W (01201284)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv On-Line 10kVA/9kW (GXT4-10000RT230)
63.000.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E6 LCD RT Evolution - 5000VA/4500W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E6 LCD RT Evolution - 3000VA/2400W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E6 LCD RT Evolution - 2000VA/1600W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E4 LCD Evolution - 10000VA/9000W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E3 Pro 6000 RT - 6000VA/5400W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E3 LCD RT - 2000VA/1300W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC On-Line E2 LCD - 1000VA/700W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC X1 EX - 2000VA/1200W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC X1 EX - 1600VA/896W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC X1 EX - 1250VA/625W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC X1 EX USB - 1000VA/500W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS INFOSEC X1 EX USB - 700VA/350W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: INFOSEC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 1000W (AR10D)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 700W (AR7D)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 600W (AR6D)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 3500W (AR3524)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 2500W (AR2524)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 1600W (AR1624)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 1000W (AR1012)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 600W (AR0612)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 300W (AR0312)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES On-Line 10kVA/9kW (AR9010IIH)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng