Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện - UPS Eaton 5L 1200VA/600W (9C00-63010-F0P)
2.040.000₫

Thương hiệu: Eaton

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Eaton 5L 850VA/480W (9C00-53234-F0P)
1.476.000₫

Thương hiệu: Eaton

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Eaton 5L 650VA/260W (9C00-43361-F0P)
938.000₫

Thương hiệu: Eaton

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 400000VA/36000W Backup 10 Phút (01201284)
291.600.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 30000VA/27000W Backup 15 Phút (01201310)
254.400.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 20000VA/18000W Backup 23 Phút (01201373)
319.200.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 20000VA/18000W Backup 15 Phút (01201372)
283.200.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 20000VA/18000W Backup 8 Phút (01201073)
248.400.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 10000VA/9000W Backup 57 Phút (01201375)
301.200.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 10000VA/9000W Backup 42 Phút (01201374)
266.400.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 10000VA/9000W Backup 23 Phút (01201077)
230.640.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert NXC 10000VA/9000W Backup 8 Phút (01201363)
195.120.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Long Backup On-Line 20kVA/18kW (ITA-20k00AL3A02P00-1200782)
111.000.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Long Backup On-Line 16kVA/16kW (ITA-16k00AL3A02P00-01201739)
103.680.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Standard Backup On-Line 20kVA/20kW (ITA-20k00AE3A02P00-01201753)
107.280.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Standard Backup On-Line 16kVA/16kW (ITA-16k00AE3A02P00-01201751)
99.960.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Long Backup On-Line 10kVA/10kW (ITA-10k00ALA102P00-01201737)
51.840.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Standard Backup On-Line 10kVA/10kW (ITA-10k00AEA102P00-01201749)
48.120.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Long Backup On-Line 6000VA/6000W (ITA-06k00AL1102P00-01201736)
37.800.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Long Backup On-Line 5000VA/5000W (ITA-05k00AL1102P00-01201734)
35.880.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Standard Backup On-Line 6000VA/6000W (ITA-06k00AE1102P00-01201747)
35.160.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert ITA2 Standard Backup On-Line 5000VA/5000W (ITA-05k00AE1102P00-01201745)
33.000.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert GXT4 On-Line 10kVA/9kW (GXT4-10000RT230)
63.000.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Emerson/Vertiv Liebert GXT4 On-Line 6000VA/4800W (GXT4-6000RT230)
49.572.000₫

Thương hiệu: Emerson/Vertiv

Bảo hành: 24 tháng