Máy chiếu

Máy chiếu

Máy Chiếu Epson EB-W41
15.000.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiếu Sony VPL-FHZ120L
550.800.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony VPL-FHZ90L
264.000.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson EB-U42
20.160.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu BenQ Wireless Meeting Room XGA MX611
18.000.000₫

Thương hiệu: BenQ

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson EB-U04

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson EB-S41
9.360.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson EB-2255U
30.600.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 0 tháng

Máy Chiếu Epson EB-X400
10.800.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony VPL-CW276
34.500.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony VPL-CX236

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu InFocus IN1100

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: InFocus

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chiếu Epson EB-U32

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng