Máy quay phim

Máy quay phim

Máy Quay Phim Sony HDR-PJ440/BCE35
9.372.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Quay Phim Transcend DrivePro™ Body 60 MP4 FulHD 64GB USB 2.0 (TS64GDPB60A)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 24 tháng

Máy Quay Phim Transcend DrivePro™ Body 30 MOV FullHD 64GB USB 2.0 (TS64GDPB30A)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 24 tháng

Máy Quay Phim Transcend DrivePro™ Body 52 MOV FullHD 32GB USB 2.0 (TS32GDPB52A)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 24 tháng

Máy Quay Phim Transcend DrivePro™ Body 20 MOV FullHD 32GB USB 3.0 (TS32GDPB20A)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 24 tháng

Máy Quay Phim Transcend DrivePro™ Body 10 MP4 FullHD 32GB USB 2.0 (TS32GDPB10B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 24 tháng