Phụ kiện ổ đĩa cứng

Phụ kiện ổ đĩa cứng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng KingShare M.2 SATA To USB 3.0 (KS-AMTU28G)
360.000₫

Thương hiệu: KingShare

Bảo hành: 6 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối 1 Ổ Cứng SATA 3.5-Inch USB 3.0 (7688US3)
426.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Khay Ổ Cứng Máy Chủ Server IBM/Lenovo SAS/SATA 3.5-Inch
420.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Kingston SNA-BR2 35 Khay Đỡ Ổ Cứng 2.5-Inch Thành 3.5-Inch (SNA-BR2/35)
86.000₫

Thương hiệu: Kingston

Bảo hành: 36 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Cắm Nóng 4 Ổ Cứng HDD 2.5-Inch Và 3.5-Inch USB 3.0 (6648SUSJ3)
1.107.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Transcend Hộp Kết Nối Ổ Cứng SATA 2.5-Inch USB 3.0 (TS0GSJ25S3)
327.000₫

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối 5 Ổ Cứng SATA 3.5-Inch USB 3.0 - RAID (9558RU3)
4.320.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Cắm Nóng Ổ Cứng HDD 2.5-Inch Và 3.5-Inch USB 3.0 (6518US-BK)
482.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối Ổ Cứng SATA 2.5-Inch USB 3.0 (2588US3)
240.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Plextor Khay Đỡ Ổ Cứng 2.5-Inch Thành 3.5-Inch
96.000₫

Thương hiệu: Plextor

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng SSK Hộp Kết Nối Ổ Cứng SATA 2.5-Inch USB 2.0 (SHE037)
400.000₫

Thương hiệu: SSK

Bảo hành: 0 tháng