Thiết bị chuyển đổi

Thiết bị chuyển đổi

Thiết Bị Chuyển Đổi Contec RS-232C 4-Port Serial I/O Unit for USB (COM-4CX-USB)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Contec

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 5-in-1 (GN21B-GRAY)
1.280.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 5-in-1 (GN21B-SILVER)
1.280.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4-in-1 (GN22B-GRAY)
1.490.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4-in-1 (GN22B-SILVER)
1.490.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C Ultimate 11-in-1 (GN30-GRAY)
2.850.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C SOLO 7-in-1 (GN21D-GRAY)
1.950.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C DUO 7-in-2 (GN28B-GRAY)
2.480.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C DUO 7-in-2 (GN28B-SILVER)
2.480.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C PRO 8-in-2 (GN28D-SILVER)
2.750.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C PRO 8-in-2 (GN28D-GRAY)
2.750.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4K HDMI 6-in-1 (GN233B-SILVER)
1.950.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4K HDMI 6-in-1 (GN233B-GRAY)
1.950.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C NET 6-in-2 (GN28N-SILVER)
2.490.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C NET 6-in-2 (GN28N-GRAY)
2.490.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4K HDMI 3-in-1 (HD259A-SILVER)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C 4K HDMI 3-in-1 (HD259A-GRAY)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C SLIM 8-in-1 (HD247B-SILVER)
2.590.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C SLIM 8-in-1 (HD247B-GRAY)
2.590.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi HyperDrive USB-C To 4K60Hz HDMI & Mini DisplayPort (M40C-BLACK)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 P MEI (70001993)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 2 P MEI (70001992)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 3 M MEI (70001899)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 Hcc MEI (70002040)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng