Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic 3 Trung Kế 8 Nhánh Máy (KX-TES824)
3.818.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic Không Dây 4 Kênh (KX-NS0154)
14.171.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic Khung mở rộng KXNS320

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-NS300

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Tổng Đài Điện Thoại NEC Khung Chính Tổng Đài NEC SL1000 (IP4WW-1632M-A KSU)
5.400.000₫

Thương hiệu: NEC

Bảo hành: 12 tháng

Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KXTES 824

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng