Tủ rack

Tủ rack

Tủ Rack EKORACK Wallmount 9U 19-Inch (EKOWALL6)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack EKORACK Wallmount 6U 19-Inch (EKOWALL6)
1.732.000₫

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack EKORACK 19-Inch 15U (EKOC1580CL)
5.502.000₫

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack C-Rack 20U-D600
3.420.000₫

Thương hiệu: C-Rack

Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack ECP-420P-CĐ 4 port
3.540.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack EKORACK 19-Inch 15U (EKOC1560)
4.782.000₫

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack V20U 600 x 800

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: None

Bảo hành: 12 tháng

Tủ Rack 42U, R800 x S1000, cửa lưới đôi
15.840.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack EKORACK Wallmount 19-Inch 9U (EKOWALL9)
1.890.000₫

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 0 tháng

Tủ Rack EKORACK 19-Inch 36U (EKOC36100CL)
12.442.000₫

Thương hiệu: EKORACK

Bảo hành: 0 tháng