Router Wi-Fi 3G/4G

Router Wi-Fi 3G/4G

Thiết Bị Router Wi-Fi 3G/4G HuaWei  4G 150Mbps (E5573Cs-609)
828.000₫

Thương hiệu: HuaWei

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G HuaWei  LTE Tốc Độ 150Mbps B310s-22
1.860.000₫

Thương hiệu: HuaWei

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G  Peplink MAX BR1 4G LTE Single-Cellular (MAX-BR1-LTE-E-T)
19.200.000₫

Thương hiệu: Peplink

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G  Peplink Balance 30 LTE Multi-WAN (BPL-031-LTE-E-T)
15.055.000₫

Thương hiệu: Peplink

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G HuaWei  3G/4G LTE N150 Dual-Band (E5372Ts-32)
1.800.000₫

Thương hiệu: HuaWei

Bảo hành: 0 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G D-Link 4G LTE N300 (DWR-932C-E1)
1.309.000₫

Thương hiệu: D-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G HuaWei  USB 3G/4G LTE Tốc Độ 150Mbps (E8372h-153)
1.036.000₫

Thương hiệu: HuaWei

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G HuaWei  3G (B970)
1.500.000₫

Thương hiệu: HuaWei

Bảo hành: 12 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G D-Link 3G/4G LTE N300 (DWR-116)
595.000₫

Thương hiệu: D-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G D-Link 3G N150 (DWR-730)
922.000₫

Thương hiệu: D-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G D-Link USB 3G N150 (DWR-710)
595.000₫

Thương hiệu: D-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G D-Link USB 3G (DWM-156)
408.000₫

Thương hiệu: D-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G TP-Link 3G/4G LTE Tốc Độ 300Mbps Dual-Band (M7350)
1.451.000₫

Thương hiệu: TP-Link

Bảo hành: 24 tháng

Router Wi-Fi 3G/4G Alcatel One Touch X230 USB 3G
468.000₫

Thương hiệu: Alcatel

Bảo hành: 12 tháng