Linh Kiện Máy Chủ

Linh Kiện Máy Chủ

Ổ Cứng Server HP SAS 146GB 3G 10K RPM 2.5-Inch Single-Port (431958-B21)
2.170.000₫

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng Server HP 146GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD (507125-B21)
2.160.000₫

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 12 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Exos™ 7E2 2TB 7200RPM 128MB Cache 3.5-Inch (ST2000NM0008)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Exos™ 7E2 1TB 7200RPM 128MB Cache 3.5-Inch (ST1000NM0008)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Exos™ X10 10TB 7200RPM 256MB Cache 3.5-Inch (ST10000NM0086)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® XF1230 960GB SSD 2.5-Inch (XF1230-1A0960)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® XF1230 480GB SSD 2.5-Inch (XF1230-1A0480)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® XF1230 240GB SSD 2.5-Inch  (XF1230-1A0240)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 3.84TB SAS 1 DWPD 2.5-Inch (ST3840FM0043)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 3.84TB SAS 3 DWPD 2.5-Inch (ST3840FM0003)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 3.2TB SAS 10 DWPD 2.5-Inch (ST3200FM0023)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 1.92TB SAS 3 DWPD 2.5-Inch (ST1920FM0003)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 1.92TB SAS 1 DWPD 2.5-Inch (ST1920FM0043)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 1.6TB SAS 10 DWPD 2.5-Inch (ST1600FM0003)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 800GB SAS 10 DWPD 2.5-Inch (ST800FM0173)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 800GB SAS 2 DWPD 2.5-Inch (ST800FM0233)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 480GB SAS 3 DWPD 2.5-Inch (ST480FM0003)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate Nytro® 1200.2 SSDs 400GB SAS 3 DWPD 2.5-Inch (ST400FM0303)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate IronWolf™ Pro 6TB NAS 7200RPM 256MB Cache 3.5-Inch (ST6000NE0023)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate IronWolf™ Pro 4TB NAS 7200RPM 128MB Cache 3.5-Inch (ST4000NE0025)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate IronWolf™ Pro 2TB NAS 7200RPM 128MB Cache 3.5-Inch (ST2000NE0025)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 60 tháng

Ổ Cứng Server Seagate IronWolf™ 8TB NAS 7200RPM 256MB Cache 3.5-Inch (ST8000VN0022)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Server Seagate IronWolf™ 6TB NAS 7200RPM 256MB Cache 3.5-Inch (ST6000VN0033)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Server Western Digital Red Pro 10TB NAS 7200RPM 256MB Cache 3.5-Inch (WD101KFBX)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Western Digital

Bảo hành: 36 tháng