Phần mềm ứng dụng

Phần mềm ứng dụng

Phần Mềm Ứng Dụng Ipswitch WS_FTP Professional Single User + 1 Year Support
6.360.000₫

Thương hiệu: Ipswitch

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Office Home And Business 2019 English APAC EM Medialess (T5D-03249)
5.868.000₫

Thương hiệu: Microsoft

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng LẠC VIỆT Nhật Nhật Việt (mtdJVN)
600.000₫

Thương hiệu: LẠC VIỆT

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Panasonic Giám Sát Cuộc Gọi Toàn Hệ Thống (KX-TDA0300)
16.268.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 15 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition 32-Channel License (SOWA-SI32)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition 16-Channel License (SOWA-SI16)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition 8-Channel License (SOWA-SI08)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition 4-Channel License (SOWA-SI04)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition 1-Channel License (SOWA-SI01)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony SOW Standard Edition Base License (HAWA-SI16)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 12 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Sony HAW Standard Edition 16-Channel License (HAWA-SI16)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Office Home and Student 2016 Win English APAC EM Medialess P2 (79G-04679)
2.324.000₫

Thương hiệu: Microsoft

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Symantec Endpoint Protection 14 Per User BNDL STD Lic Express Band a Essential 12 months
900.000₫

Thương hiệu: Symantec

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Off 365 Personal English APAC EM Subscr 1YR Medialess P2 (QQ2-00570)
989.000₫

Thương hiệu: Microsoft

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng từ điển lạc việt (1 year)
170.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Phần Mềm Ứng Dụng Microsoft Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2 (T5D-02695)
4.440.000₫

Thương hiệu: Microsoft

Bảo hành: 0 tháng