Ổ cứng gắn ngoài

Ổ cứng gắn ngoài

Ổ Cứng Gắn Ngoài Seagate Expansion 4TB USB 3.0 (STEA4000400)
3.655.000₫

Thương hiệu: Seagate

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Orico 2-Bay USB 3.0 RAID (NS200RU3)
936.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 6 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 35T3 8TB 3.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS8TSJ35T3)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 500 1TB SSD 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS1TSJM500)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 500 512GB SSD 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS512GSJM500)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 500 256GB SSD 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS256GSJM500)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 600 480GB M.2 SATA SSD USB 3.1 Gen 2 (TS480GSJM600)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 600 240GB M.2 SATA SSD USB 3.1 Gen 2 (TS240GSJM600)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25MC 2TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS2TSJ25MC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25M3 2TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS2TSJ25M3G)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25M3 1TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS1TSJ25M3G)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25M3 2TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS2TSJ25M3S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25M3 500GB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS500GSJ25M3S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25H3 4TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS4TSJ25H3P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25H3 4TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS4TSJ25H3B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25A3 2TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS2TSJ25A3W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25A3 1TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS1TSJ25A3W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25A3 2TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS2TSJ25A3K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend StoreJet® 25A3 1TB 2.5-Inch USB 3.1 Gen 1 (TS1TSJ25A3K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend ESD400 MLC NAND 1TB SSD USB 3.0 (TS1TESD400K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend ESD400 MLC NAND 512GB SSD USB 3.0 (TS512GESD400K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend ESD400 MLC NAND 256GB SSD USB 3.0 (TS256GESD400K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend ESD400 MLC NAND 128GB SSD USB 3.0 (TS128GESD400K)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài Transcend ESD220C 3D NAND 480GB SSD USB 3.1 Gen 1 (TS480GESD220C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Transcend

Bảo hành: 36 tháng