Ổ cứng gắn ngoài

Ổ cứng gắn ngoài

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Dock EV 2TB Thunderbolt Enclosure (0G02719)
12.929.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 96TB (8 x 12TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G05869)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 80TB (8 x 10TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G05864)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 64TB (8 x 8TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G05859)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 48TB (8 x 6TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G05854)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 32TB (8 x 4TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G05849)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 72TB (6 x 12TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05957)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 60TB (6 x 10TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05952)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 48TB (6 x 8TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05947)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 36TB (6 x 6TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05942)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 24TB (6 x 4TB) 8-Bay Thunderbolt 3 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05937)
72.689.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 60TB (6 x 10TB) 8-Bay Thunderbolt 2 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G05044)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 48TB (6 x 8TB) 8-Bay Thunderbolt 2 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G04714)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 36TB (6 x 6TB) 8-Bay Thunderbolt 2 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G04710)
93.449.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 24TB (6 x 4TB) 8-Bay Thunderbolt 2 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G04706)
70.089.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle XL 18TB (6 x 3TB) 8-Bay Thunderbolt 2 RAID Array With Two EV Bay Adapters (0G04702)
64.729.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle 48TB 4-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G10087)
98.639.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle 32TB 4-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G10077)
72.689.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle 24TB 4-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G10072)
59.799.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology G-Speed Shuttle 16TB 4-Bay Thunderbolt 3 RAID Array (0G10067)
49.839.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology 24TB G-Speed Shuttle With EV Bay Adapters (0G10146)
58.420.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology 20TB G-Speed Shuttle With EV Bay Adapters (0G10141)
50.570.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology 24TB 2-Bay 7200RPM G-RAID Thunderbolt 3 (0G05768)
41.350.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng

Ổ Cứng Gắn Ngoài G-Technology 20TB 2-Bay 7200RPM G-RAID Thunderbolt 3 (0G05763)
33.600.000₫

Thương hiệu: G-Technology

Bảo hành: 36 tháng