Thiết bị chuyển mạch

Thiết bị chuyển mạch

Thiết Bị Chuyển Mạch HPE Aruba 2530 8 PoE+ Internal PS (JL070A)
9.470.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: BH Lifetime tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed Aggregation Unifi 10G 16-Port (US-16-XG)
16.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48)
10.590.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-24)
5.690.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 48-Port Gigabit PoE+ 750W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48-750W)
27.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 48-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48-500W)
22.000.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-24-500W)
16.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 16-Port Gigabit PoE+ 150W + 2-Port SFP (US-8-150W)
5.700.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti UniFi Managed 8-Port Gigabit PoE (US-8-60W)
3.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti UniFi Managed 8-Port Gigabit PoE (US-8)
2.900.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite 48-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-48-LITE)
11.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite 24-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-24-LITE)
5.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed EdgeSwitch 48-Port PoE+ 500W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-48-500W)
21.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed EdgeSwitch 24-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-24-500W)
15.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Managed SG350-52 52-Port Gigabit (SG350-52-K9-EU)
17.618.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort LTS 8 MEI (70001611)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort TS 16 48VDC (70002538)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort TS 16 MEI (70002534)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort TS 16 (70002388)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort TS 8 MEI (70002329)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Digi ConnectPort TS 8 (70002323)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 2960-X 48-Port GigE PoE 740W 4x1G SFP LAN Base (WS-C2960X-48FPS-L)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 2960-X 24-Port GigE 2x1G SFP LAN Lite (WS-C2960X-24TS-LL)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 2960-X 24-Port GigE PoE 370W 4x1G SFP LAN Base (WS-C2960X-24PS-L)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng