Thiết bị chuyển mạch

Thiết bị chuyển mạch

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Small Business 10-Port Gigabit + Managed (SG350-10-K9-EU)
4.636.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 3850 48-Port PoE+ 10/100/1000 (WS-C3850-48F-S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 32-Port 100M/1G/10G Base-T 650W AC PS (EX4550-32T-AFO)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 32-Port 100M/1G/10G Base-T 650W AC PS (EX4550-32T-AFI)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 32-Port 1/10GbE SFP+ 650W DC PS (EX4550-32F-DC-AFO)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 32-Port 1/10GbE SFP+ 650W DC PS (EX4550-32F-DC-AFI)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 32-Port 1/10GbE SFP+ (EX4550-32F-AFO)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper  32-Port 1/10GbE SFP+ 650W AC PS (EX4550-32F-AFI)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 550W DC PS (EX4300-48T-DC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 350W AC PS (EX4300-48T-AFI)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 1100W AC PS (EX4300-48P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 350W AC PS (EX4300-48T)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 715W AC PS (EX4300-24P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 2 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port 10/100/1000Base-T + 350W AC PS (EX4300-24T)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2 QSFP+ (EX3400-48P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2-Port QSFP+ (EX3400-48T-AFI)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2-Port QSFP+ (EX3400-48T)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2-Port QSFP+ (EX3400-24P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2-Port QSFP+ (EX3400-24T-DC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ And 2-Port QSFP+ (EX3400-24T)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ (EX3300-48P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ (EX3300-48T)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port PoE+ 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ (EX3300-24P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Juniper 24-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port SFP+ (EX3300-24T-DC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng