Modem ADSL & ADSL Wireless

Modem ADSL & ADSL Wireless

Thiết Bị Tường Lửa FortiGate 100E (FG-100E-BDL-950-12)
58.800.000₫

Thương hiệu: FortiGate

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa WatchGuard Firebox M270 + 1-Year Basic Security Suite (WGM27031)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: WatchGuard

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Cisco ASA5516-FPWR-K9
86.040.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Cisco ASA5506-SEC-BUN-K9
24.360.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Cisco ASA 5506-X With FirePower Services  8GE AC 3DES/AES (ASA5506-K9)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa FortiGate 10xGE RJ45 Ports (FG-60E-BDL)
19.127.000₫

Thương hiệu: FortiGate

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Cisco Wireless-N (RV110W-E-G5-K9)
1.735.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Juniper SRX240H2

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Tường Lửa Juniper SSG-5-SH

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Juniper

Bảo hành: 12 tháng