Linh Kiện - Phụ Kiện Máy Chiếu

Linh Kiện - Phụ Kiện Máy Chiếu

Phụ Kiện Máy Chiếu Barco wePresent WiPG-1600W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Barco

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Kensington Ultimate Presenter™ - Virtual Pointer (K75233AM)
3.099.000₫

Thương hiệu: Kensington

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Kensington Bút Trình Chiếu Không Dây - Đèn Laser Màu Xanh (K72426AMA)
2.256.000₫

Thương hiệu: Kensington

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Kensington Bút Trình Chiều Không Dây - Đèn Laser + Thẻ Nhớ 4GB (K72441AM)
3.291.000₫

Thương hiệu: Kensington

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Kensington Bút Trình Chiếu Không Dây (K33373US)
1.436.000₫

Thương hiệu: Kensington

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Kensington Bút Trình Chiều Không Dây - Đèn Laser Đỏ (K33374USB)
1.668.000₫

Thương hiệu: Kensington

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu DALITE Màn chiếu điện 150"
2.640.000₫

Thương hiệu: DALITE

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Sony PSS-640 (Giá Treo Chuyên Dụng)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Ezcast PTV 5G Dongle WiFi Display (HDMI Không Dây)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ezcast

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Sony IFU-WLM3
1.800.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Sony PK-F500LA2 (Bộ Gá Ống Kính)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Sony PK-F500LA1 (Bộ Gá Ống Kính)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-FM22

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-Z4007

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-Z3007

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-Z4011

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-ZM102

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-ZP41

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Ống Kính Máy Chiếu Sony VPLL-ZM42

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Màn chiếu treo 150"
4.440.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Epson Wireless ELPAP10  (V12H731P01)
1.920.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Epson Wireless ELPAP07
1.909.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Phụ Kiện Máy Chiếu Logitech Bút Trình Chiếu R800 (910-001358)
1.424.000₫

Thương hiệu: Logitech

Bảo hành: 36 tháng

Linh Kiện Máy Chiếu LCX124
1.800.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 1 tháng