Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 3000VA/1800W (BL3000)
6.949.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 2000VA/1200W (BL2000E)
4.690.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 2000VA/1200W (BL2000)
3.690.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 1600VA/960W (BL1600)
3.349.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 1500VA/900W (BL1500)
3.249.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 1200VA/720W (BL1200)
2.190.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 1000VA/600W (BL1000)
2.090.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 800VA/480W (BL800)
1.190.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 650VA/390W (BL650)
950.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Sorotec Line-Interactive Off-Line 600VA/360W (BL600)
930.000₫

Thương hiệu: Sorotec

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon RT Series On-Line 1kVA/0.9kW 2U - Rail Kit (UPS102R2RT2B0B6)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon N Series On-Line 10kVA/10kW - Long Backup (UPS103N2004N035)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon N Series On-Line 6kVA/6kW - Long Backup (UPS602N2004N035)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK True On-Line 10000VA/9000W (C10K-LCD)
95.990.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK 19-Inch True On-Line 6000VA/4200W (C6KR)
62.490.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK 19-Inch True On-Line 3000VA/2100W (C3KR)
33.990.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK 19-Inch True On-Line 2000VA/1400W (C2KR)
23.990.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK 19-Inch True On-Line 1000VA/700W (C1KR)
11.690.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK True On-Line 6000VA/5400W (C6K-LCD)
57.900.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK True On-Line 3000VA/2700W (C3K-LCD)
28.890.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK True On-Line 2000VA/1800W (C2K-LCD)
19.890.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK True On-Line 1000VA/900W (C1K-LCD)
9.490.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS SANTAK Blazer Off-Line 2000VA/1200W (BL2000-PRO)
5.890.000₫

Thương hiệu: SANTAK

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS ARES 1200VA/720W (AR2120)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ARES

Bảo hành: 24 tháng