Thiết bị lưu trữ/ USB

Thiết bị lưu trữ/ USB

USB KingMax MB-03 128GB USB 3.0

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: KingMax

Bảo hành: 24 tháng

USB KingMax MB-03 64GB USB 3.0

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: KingMax

Bảo hành: 24 tháng

USB Corsair Flash Voyager GTX 1TB USB 3.1 Premium (CMFVYGTX3C-1TB)
8.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Voyager GTX 512GB USB 3.1 Premium (CMFVYGTX3C-512GB)
3.890.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Voyager GTX 256GB USB 3.1 Premium (CMFVYGTX3C-256GB)
2.590.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Voyager GTX 128GB USB 3.1 Premium (CMFVYGTX3C-128GB)
2.190.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Survivor Stealth 64GB USB 3.0 (CMFSS3B-64GB)
1.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Survivor Stealth 32GB USB 3.0 (CMFSS3B-32GB)
890.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Corsair Flash Voyager 64GB USB 3.0 (CMFVY3A-64GB)
1.190.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 12 tháng

USB Sandisk Ultra Loop 64GB USB 3.0 (SDCZ93-064G-G46)
399.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Luxe 64GB USB 3.1 (SDCZ74-064G-G46)
319.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Luxe 32GB USB 3.1 (SDCZ74-032G-G46)
199.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Luxe 16GB USB 3.1 (SDCZ74-016G-G46)
159.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Flair 64GB USB 3.0 (SDCZ73-064G-G46)
279.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Force 64GB USB 2.0 (SDCZ71-064G-B35)
259.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Dial 64GB USB 2.0 (SDCZ57-064G-B35)
249.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Dial 32GB USB 2.0 (SDCZ57-032G-B35)
149.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Dial 16GB USB 2.0 (SDCZ57-016G-B35)
109.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra 64GB USB 3.0 (SDCZ48-064G-U46)
169.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Fit 64GB USB 3.1 (SDCZ430-064G-G46)
289.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Ultra Fit 32GB USB 3.1 (SDCZ430-032G-G46)
169.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Fit 64GB USB 2.0 (SDCZ33-064G-G35)
259.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Fit 32GB USB 2.0 (SDCZ33-032G-G35)
149.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng

USB Sandisk Cruzer Fit 16GB USB 2.0 (SDCZ33-016G-G35)
109.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 60 tháng