Thiết bị lưu trữ/ USB

Thiết bị lưu trữ/ USB

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual 128GB USB Type-C (SDDDC2-128G-G46)
510.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand Mini 128GB USB 3.0 (SDIX40N-128G-GN6NE)
1.250.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand Mini 64GB USB 3.0 (SDIX40N-064G-GN6NN)
740.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand Mini 16GB USB 3.0 (SDIX40N-016G-GN6NN)
580.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand 128GB USB 3.0 (SDIX30N-128G-PN6NE)
1.260.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand 64GB USB 3.0 (SDIX30N-064G-PN6NN)
880.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand 32GB USB 3.0 (SDIX30N-032G-PN6NN)
680.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual m3.0 64GB USB 3.0 OTG (SDDD3-064G-G46)
450.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Cruzer Fit CZ33 8GB USB 2.0 (SDCZ33-008G-G35)
85.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual Go 512GB USB Type-C (SDDDC3-512G-G46)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual 64GB USB Type-C (SDDDC2-064G-G46)
300.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual 32GB USB Type-C (SDDDC2-032G-G46)
205.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Dual 16GB USB Type-C (SDDDC2-016G-G46)
165.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand Go 128GB USB 3.0 (SDIX60N-128G-GN6NE)
1.350.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk iXpand Mini 32GB USB 3.0 (SDIX40N-032G-GN6NN)
620.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Loop CZ93 128GB USB 3.0 (SDCZ93-128G-G46)
540.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Loop CZ93 32GB USB 3.0 (SDCZ93-032G-G46)
210.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Cruzer Glide 3.0 CZ600 64GB USB 3.0 (SDCZ600-064G-G35)
220.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Cruzer Glide 3.0 CZ600 32GB USB 3.0 (SDCZ600-032G-G35)
135.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Cruzer Glide 3.0 CZ600 16GB USB 3.0 (SDCZ600-016G-G35)
105.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Cruzer Blade CZ50 8GB USB 2.0 (SDCZ50-008G-B35)
90.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Fit CZ430 128GB USB 3.1 (SDCZ430-128G-G46)
445.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra Fit CZ430 16GB USB 3.1 (SDCZ430-016G-G46)
115.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng

USB Máy Tính Sandisk Ultra CZ48 256GB USB 3.0 (SDCZ48-256G-A46)
1.990.000₫

Thương hiệu: Sandisk

Bảo hành: 12 tháng