Màn hình chuyên dụng

Màn hình chuyên dụng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 49-Inch Full HD 400nit Direct LED (49LU340C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 43-Inch Full HD 400nit Direct LED (43LU340C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 32-Inch HD 240nit LED (32LU340C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 28-Inch HD 250nit LED (28LU340C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 24-Inch HD 250nit LED (24LU340C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 55-Inch Full HD 400nit Edge LED (55LV640S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 49-Inch Full HD 400nit Direct LED (49LV640S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 43-Inch Full HD 400nit Direct LED (43LV640S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 86-Inch 4K UHD 350nit Trident (86UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 75-Inch 4K UHD 350nit Trident (75UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 70-Inch 4K UHD 400nit Edge (70UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 65-Inch 4K UHD 350nit Trident (65UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 55-Inch 4K UHD 500nit Trident (55UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 49-Inch 4K UHD 400nit Direct (49UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng LG 43-Inch 4K UHD 400nit Direct (43UU640C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: LG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QP82R 82-Inch 8K UHD 3 Bezel-Less (LH82QPR8BGCX/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QH65H 65-Inch 4K UHD 120Hz E-Led Blu (LH65QHHPLGC/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QH55H 55-Inch 4K UHD 120Hz E-Led Blu (LH55QHHPLGC/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung PH55F 55-Inch Full HD 700nit 60Hz E-Led Blu (LH55PHFPBGC/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung PH49F 49-Inch Full HD 700nit 60Hz E-Led Blu (LH49PHFPBGC/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung PH43F 43-Inch Full HD 700nit 60Hz E-Led Blu (LH43PHFPBGC/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QM75R 75-Inch 4K UHD 500nit Edge Led Blu (LH75QMREBGCX/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QM65R 65-Inch 4K UHD 500nit Edge Led Blu (LH65QMREBGCX/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QM55R 55-Inch 4K UHD 500nit Edge Led Blu (LH55QMREBGCX/XV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Samsung

Bảo hành: 36 tháng