Màn hình chuyên dụng

Màn hình chuyên dụng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE82T 82-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH82QETELGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE75T 75-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH75QETEPGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE70T 70-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH70QETELGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE65T 65-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH65QETEPGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE55T 55-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH55QETELGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE50T 50-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH50QETELGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng SAMSUNG QE43T 43-Inch 4K UHD 300nit Direct Led Blu (LH43QETELGCXXV)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: SAMSUNG

Bảo hành: 36 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 65-Inch Full HD 2500nit (DH-LDH65-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 55-Inch Full HD 2500nit (DH-LDH55-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 43-Inch Full HD 2500nit (DH-LDH43-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 65-Inch Full HD 2500nit (DH-LDV65-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 55-Inch Full HD 2500nit (DH-LDV55-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua Outdoor 43-Inch Full HD 2500nit (DH-LDV43-HAO200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 55-Inch Full HD 450nit (DH-LDH55-MAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 49-Inch Full HD 450nit (DH-LDH49-MAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 43-Inch Full HD 450nit (DH-LDH43-MAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 32-Inch Full HD 400nit (DH-LDH32-MAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 21.5-Inch Full HD 250nit (DH-LFH22-LAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 55-Inch Full HD 700nit (DH-LDH55-PAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 49-Inch Full HD 700nit (DH-LDH49-PAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 42-Inch Full HD 700nit (DH-LDH42-PAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 55-Inch Full HD 450nit (DH-LDH55-TAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 49-Inch Full HD 450nit (DH-LDH49-TAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng

Màn Hình Quảng Cáo Chuyên Dụng Dahua 43-Inch Full HD 450nit (DH-LDH43-TAI200)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dahua

Bảo hành: 24 tháng