Phụ kiện ổ đĩa cứng

Phụ kiện ổ đĩa cứng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng KingShare M.2 SATA To USB 3.0 (KS-AMTU28G)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: KingShare

Bảo hành: 6 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối 1 Ổ Cứng SATA 3.5-Inch USB 3.0 (7688US3)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối 5 Ổ Cứng SATA 3.5-Inch USB 3.0 - RAID (9558RU3)
4.320.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Orico Hộp Kết Nối Ổ Cứng SATA 2.5-Inch USB 3.0 (2588US3)
240.000₫

Thương hiệu: Orico

Bảo hành: 12 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Khay Mở Rộng Second HDD Caddy 12.7mm
190.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng

Phụ Kiện Ổ Đĩa Cứng Khay Mở Rộng Second HDD Caddy 9.5mm
190.000₫

Thương hiệu: None

Bảo hành: 0 tháng