p1
Description Our new HPB12 / A12 battery is rated at 2000mAh and designed to power up Black and Decker FireStorm line of 12V tools allowing...
$229.00 $259.00 Add to cart
Quy Định Bảo Mật Thông Tin

Quy Định Bảo Mật Thông Tin


Bảo mật thông tin khách hàng là một trong những ưu tiên nhằm tạo điều kiện mua hàng trực tuyến tốt nhất tại Hoang Khang Store. Chúng tôi cam kết việc sử dụng thông tin khách hàng chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và tiện lợi.

1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

- Nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng dể dàng truy cập và mua sắm trực tuyến tại Hoang Khang Store, Quý khách hàng sẽ phải cung cấp bổ sung thông tin cá nhân. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác, hợp pháp.

- Hoang Khang Store sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với thông tin mà bạn khai báo.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Hoang Khang Store thu thập, sử dụng thông tin cá nhân Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Bảo Mật Thông Tin".