Thiết bị chuyển mạch

Thiết bị chuyển mạch

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell Connectrix DS-6505B 24-Port

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N2048P 48-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-ABNY)
51.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N2048 48-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-ABNX)
42.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N2024P 24-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-ABNW)
42.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N2024 24-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-ABNV)
31.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N1548P 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-AEWB)
46.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N1548 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-AEVZ)
36.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N1524P 24-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-AEVY)
35.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell N1524 24-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port Gigabit SFP+ (42DEN210-AEVX)
21.690.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X4012 12-Port 10 Gigabit SFP+ (42DEN210-AEOQ)
23.490.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1052P 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIP)
25.290.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1052 48-Port 10/100/1000Base-T + 4-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIO)
17.290.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1026P 24-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIN)
13.790.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1026 24-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIM)
10.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1018P 16-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIL)
11.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1018 16-Port 10/100/1000Base-T + 2-Port Gigabit SFP (42DEN210-AEIR)
8.190.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1008P 8-Port 10/100/1000Base-T (42DEN210-AEIR)
8.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell X1008 8-Port 10/100/1000Base-T (42DEN210-AEIQ)
5.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell EMC N1148P-ON 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port 10 Gigabit SFP+ (42DEN210-AJIV)
24.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell EMC N1148T-ON 48-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port 10 Gigabit SFP+ (42DEN210-AJIU)
18.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell EMC N1124P-ON 24-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port 10 Gigabit SFP+ (42DEN210-AJIT)
16.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Dell EMC N1124T-ON 24-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port 10 Gigabit SFP+ (42DEN210-AJIS)
12.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 9300 24-Port Gigabit PoE (C9300-24P-A)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Managed 28-Port Gigabit (SG350-28-K9-EU)
10.490.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng