Thiết bị chuyển mạch

Thiết bị chuyển mạch

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Smart Plus 50-Port Gigabit (SG220-50-K9-EU)
10.473.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 36 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Meraki MX100 8-Port Gigabit 1U (MX100-HW)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 0 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Managed 350 Series 28-Port Gigabit PoE (SG350-28P-K9)
14.390.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Allied Telesis SwitchBade x8106 Rack Mount 6-Slot Chassis With Fan Tray (AT-SBx8106)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Allied Telesis

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Allied Telesis SwitchBade x8122 Rack Mount 12-Slot Chassis With Fan Tray (AT-SBx8112)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Allied Telesis

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Allied Telesis Stackable L3 16-Port 10G With 12-Port x 10G/1G SFP+ And 4-Port 10G/1G (AT-XS916MXS)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Allied Telesis

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Allied Telesis 48-Port 10/100TX PoE+ With 4 SFP Uplinks (FS980M/52PS)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Allied Telesis

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Catalyst 9300 48-Port Data Only (C9300-48T-E)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Managed 10-Port Gigabit PoE (SG350-10P-K9-EU)
7.990.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch HPE Aruba 2530 8 PoE+ Internal PS (JL070A)
9.470.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: BH Lifetime tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed Aggregation Unifi 10G 16-Port (US-16-XG)
16.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48)
10.590.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-24)
5.690.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 48-Port Gigabit PoE+ 750W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48-750W)
27.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 48-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-48-500W)
22.000.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 24-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (US-24-500W)
16.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed UniFi 16-Port Gigabit PoE+ 150W + 2-Port SFP (US-8-150W)
5.700.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti UniFi Managed 8-Port Gigabit PoE (US-8-60W)
3.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti UniFi Managed 8-Port Gigabit PoE (US-8)
2.900.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti EdgeSwitch 48 Lite 48-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-48-LITE)
11.490.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti EdgeSwitch 24 Lite 24-Port 10/100/1000Mbps + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-24-LITE)
5.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed EdgeSwitch 48-Port PoE+ 500W + 2-Port SFP+ + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-48-500W)
21.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Ubiquiti Managed EdgeSwitch 24-Port Gigabit PoE+ 500W + 2-Port SFP + 1-Port Serial Console (ES-24-500W)
15.990.000₫

Thương hiệu: Ubiquiti

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Mạch Cisco Managed SG350-52 52-Port Gigabit (SG350-52-K9-EU)
17.490.000₫

Thương hiệu: Cisco

Bảo hành: 12 tháng