Card Màn Hình

Card Màn Hình

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTreme 11GB GDDR6 (GV-N208TAORUS X-11GC)
38.590.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 XTreme 8GB GDDR6 (GV-N2080AORUS X-8GC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC 8GB GDDR6 (GV-N207SWF3OC-8GC)
14.890.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti WindForce 11GB GDDR6 (GV-N208TWF3-11GC)
31.990.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11GB GDDR6 (GV-N208TTURBO-11GC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC 11GB GDDR6 (GV-N208TGAMING OC-11GC)
35.790.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTreme WaterForce WB 11GB GDDR6 (N208TAORUSX WB-11GC)
40.490.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTreme WaterForce 11GB GDDR6 (GV-N208TAORUSX W-11GC)
40.690.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 (GV-N208TAORUS-11GC)
35.590.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N208SGAMING OC-8GC)
21.990.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Super 8GB GDDR6 (GV-N208SAORUS-8GC)
22.690.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 WindForce 8GB GDDR6 (GV-N2080WF3-8GC)
20.290.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N2080GAMING OC-8GC)
22.990.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 (GV-N2080AORUS-8GC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC 3X 8GB GDDR6 (GV-N207SWF3OC-8GD)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N207SGAMINGOC-8GC)
15.890.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 Super Gaming OC White 8GB GDDR6 (GV-N207SGAMINGOC WHITE-8GC)
16.190.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2070 Super 8GB GDDR6 (GV-N207SAORUS-8GC)
15.990.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce 8GB GDDR6 (GV-N2070WF3-8GC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 WindForce 2X 8GB GDDR6 (GV-N2070WF2-8GD)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2070 Gaming OC 8GB GDDR6 (GV-N2070GAMING OC-8GC)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2070 XTreme 8GB GDDR6 (GV-N2070AORUS X-8GC)
18.690.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8GB GDDR6 (GV-N206SWF2OC-8GD)
11.890.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng

Card Màn Hình Gigabyte AORUS GeForce RTX 2060 Super 8GB GDDR6 (GV-N206SAORUS-8GC)
12.990.000₫

Thương hiệu: Gigabyte

Bảo hành: 36 tháng