Kiểm soát ra vào

Kiểm soát ra vào

Máy Chấm Công Ronald Jack U160 Silk

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack MB300

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack X958C

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack X938-C

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ-919

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack X628-C

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack T8 Plus

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack DG-600

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack F18
3.590.000₫

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Đầu Đọc ZKTeco FR1200 (Thẻ + Vân Tay)
978.000₫

Thương hiệu: ZKTeco

Bảo hành: 12 tháng

Kiểm Soát Cửa ZKTeco X8s (Vân Tay + Thẻ RFID)
1.850.000₫

Thương hiệu: ZKTeco

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack iFace 302

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Mita F08 (Vân Tay + Thẻ + Kiểm Soát Cửa)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Mita

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack 4000TID-C

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack Q-Clear 6869
3.490.000₫

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack 6868
4.290.000₫

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Ronald Jack 5000T-C
3.890.000₫

Thương hiệu: Ronald Jack

Bảo hành: 12 tháng

Máy Chấm Công Gigata T8
2.890.000₫

Thương hiệu: Gigata

Bảo hành: 12 tháng

Kiểm Soát Cửa ZKTeco F18/ID
3.590.000₫

Thương hiệu: ZKTeco

Bảo hành: 12 tháng