Loa - Âm thanh

Dàn Âm Thanh Sony GTK-PG10//C SP6

Liên hệ: (028) 3984 7690

Dàn Âm Thanh Sony MHC-M60D//C SP6

Liên hệ: (028) 3984 7690

Dàn Âm Thanh Sony MHC-M40D//C SP6

Liên hệ: (028) 3984 7690