Dây cáp

Dây cáp

Dây Cáp Mạng Panduit NetKey Cat 6 Blue UTP 2M (NK6PC2MBUY)
149.000₫

Thương hiệu: Panduit

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 17FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Yellow (NPC06UVDB-YL017F)
199.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 10FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Yellow (NPC06UVDB-YL010F)
159.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 7FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Yellow (NPC06UVDB-YL007F)
149.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 5FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Yellow (NPC06UVDB-YL005F)
139.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 4FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Yellow (NPC06UVDB-YL004F)
129.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 17FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Red (NPC06UVDB-RD017F)
199.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 10FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Red (NPC06UVDB-RD010F)
159.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 7FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Red (NPC06UVDB-RD007F)
149.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 5FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Red (NPC06UVDB-RD005F)
139.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 4FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Red (NPC06UVDB-RD004F)
129.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 10FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Blue (NPC06UVDB-BL010F)
159.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 7FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Blue (NPC06UVDB-BL007F)
149.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 5FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Blue (NPC06UVDB-BL005F)
139.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect 4FT Cat 6 NPC RJ45 Unshielded CM (PVC) Blue (NPC06UVDB-BL004F)
129.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope NetConnect CS44Z1 Cat 6A 305 Mét F/UTP 4-Pair (884024508/10)
3.890.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 17FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Yellow (CO155D2-09F017 | CO5E-U-CM-YL-17FT)
149.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 10FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Yellow (CO155D2-09F010 | CO5E-U-CM-YL-10FT)
119.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 7FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Yellow (CO155D2-09F007 | CO5E-U-CM-YL-7FT)
109.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 5FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Yellow (CO155D2-09F004 | CO5E-U-CM-YL-5FT)
99.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 17FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Red (CO155D2-07F017 | CO5E-U-CM-RD-17FT)
149.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 10FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Red (CO155D2-07F010 | CO5E-U-CM-RD-10FT)
119.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 7FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Red (CO155D2-07F007 | CO5E-U-CM-RD-7FT)
109.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Dây Cáp Mạng CommScope 5FT Cat 5e U/UTP RJ45 to RJ45 4-Pair Red (CO155D2-07F005 | CO5E-U-CM-RD-5FT)
99.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng