Bộ Vi Xử Lý

Bộ Vi Xử Lý

CPU Máy Tính Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz Turbo 3.20GHz 10-Cores 20-Threads 13.75MB (CD8069503956302)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9960X 3.1GHz Turbo 4.4GHz 16-Cores 32-Threads 22MB SmartCache - FCLGA2066

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9920X 3.5GHz Turbo 4.4GHz 12-Cores 24-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i7-9800X 3.8GHz Turbo 4.4GHz 8-Cores 16-Threads 16.5MB SmartCache - FCLGA2066

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i5-8600 3.1GHz Turbo 4.3GHz 6-Cores 6-Threads 9MB SmartCache UHD 630 - FCLGA1151
6.390.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-3175X 3.1GHz Turbo 3.8GHz 28-Cores 56-Threads 38.5MB Cache - FCLGA3647
80.990.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-2195 2.3GHz Turbo 4.3GHz 18-Cores 36-Threads 24.75MB Cache - FCLGA2066
70.690.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-2155 3.3GHz Turbo 4.5GHz 10-Cores 20-Threads 13.75MB Cache - FCLGA2066
39.890.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-2145 3.7GHz Turbo 4.5GHz 8-Cores 16-Threads 11MB Cache - FCLGA2066
30.790.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-2133 3.6GHz Turbo 3.9GHz 6-Cores 12-Threads 8.25MB Cache - FCLGA2066

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon W-2123 3.6GHz Turbo 3.9GHz 4-Cores 8-Threads 8.25MB Cache - FCLGA2066
8.290.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Silver 4114 2.2GHz Turbo 3.0GHz 10-Cores 20-Threads 13.75MB L3 - FCLGA3647
19.490.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon Gold 6150 2.7GHz Turbo 3.7GHz 18-Cores 36-Threads 24.75MB L3 - FCLGA3647

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon E5-2699v4 2.2GHz Turbo 3.6GHz 22-Cores 44-Threads 55MB SmartCache -  FCLGA2011-3

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Xeon E-2136 3.3GHz Turbo 4.5GHz 6-Cores 12-Threads 12MB SmartCache - FCLGA1151
7.990.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-10900X 3.7GHz Turbo 4.5GHz 10-Cores 20-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066
17.490.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-10920X 3.5GHz Turbo 4.6GHz 12-Cores 24-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066
20.390.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-10940X 3.3GHz Turbo 4.6GHz 14-Cores 28-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066
23.190.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-10980XE 3.0GHz Turbo 4.6GHz 18-Cores 36-Threads 24.75MB SmartCache - FCLGA2066
30.290.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9980XE 3.0GHz Turbo 4.4GHz 18-Cores 36-Threads 24.75MB SmartCache - FCLGA2066

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9940X 3.3GHz Turbo 4.4GHz 14-Cores 28-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066
20.190.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9900X 3.5GHz Turbo 4.4GHz 10-Cores 20-Threads 19.25MB SmartCache - FCLGA2066
15.190.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9900KF 3.60GHz Turbo 5.0GHz 8-Cores 16-Threads 16MB SmartCache - FCLGA1151
13.390.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Vi Xử Lý - CPU Intel Core i9-9900KS 4.0GHz Turbo 5.0GHz 8-Cores 16-Threads 16MB SmartCache UHD 630 - FCLGA1151
14.990.000₫

Thương hiệu: Intel

Bảo hành: 36 tháng