Máy Chủ - Server

Máy Chủ - Server

Máy Chủ Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Xeon-S 4214/16GB DDR4/Non HDD/500W (868703-B21)
81.490.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Xeon-S 4210/16GB DDR4/Non HDD/500W (868703-B21)
67.790.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Xeon-S 4208/16GB DDR4/Non HDD/500W (868703-B21)
64.790.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Xeon-S 4210/16GB DDR4/Non HDD/500W (867959-B21)
65.490.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server HPE ProLiant DL360 Gen10 Xeon-S 4208/16GB DDR4/Non HDD/500W (867959-B21)
62.490.000₫

Thương hiệu: HPE

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R740xd Xeon-S 4214/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR740-032)
106.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/300GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR740-031)
91.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR740-014)
88.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR740-012)
89.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4214/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR640-010)
92.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFR640-025)
85.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1TB HDD/PERC H730P/750W
85.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1TB HDD/PERC H730P/750W (42DEFR540-023)
76.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon Bronze 3204/16GB DDR4/2TB HDD/PERC H730P/750W (42DEFR540-005)
67.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4214/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H330/550W (42DEFR440-003)
79.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H330/550W (42DEFR440-021)
69.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon Bronze 3204/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W (42DEFR440-022)
61.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-028)
86.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.8TB HDD/PERC H730P/2x750W (42DEFT640-026)
86.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT440-019)
70.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/495W (42DEFT440-018)
66.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R340 Xeon E-2144G/8GB DDR4/600GB HDD/PERC H330/350W (42DEFR340-021)
48.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R340 Xeon E-2124/8GB DDR4/300GB HDD/PERC H330/350W (42DEFR340-020)
46.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Server Dell EMC PowerEdge R340 Xeon E-2176G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/350W (42DEFR340-019)
51.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng