Máy Chủ - Server

Máy Chủ - Server

Máy Trạm Workstation Dell Precision 7820 Tower XCTO Base Xeon Silver 4112/16GB DDR4 ECC/256GB SSD + 2TB HDD/NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5/Win 10 Pro

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision 7820 Tower XCTO Base Xeon Bronze 3104/16GB DDR4/2TB HDD/NVIDIA Quadro P2200 5GB GDDR5/Ubuntu

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision 5820 Tower XCTO Base Xeon W-2123/16GB DDR4 ECC/1TB HDD/NVIDIA Quadro P2200 5GB GDDR5/Win 10 Pro

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 CTO Base Xeon E-2174G/8GB DDR4 nECC/1TB HDD + 256GB SSD PCle/NVIDIA Quadro P2200 5GB GDDR5/Win 10 Pro

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 CTO Base Xeon E-2124G/16GB DDR4 nECC/1TB HDD/NVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5/Ubuntu

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision Tower 3630 CTO Base Xeon E-2146G/16GB DDR4/2TB HDD/NVIDIA Quadro P2200 5GB GDDR5X/Fedora

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation Dell Precision Tower 3431 CTO Xeon E-2224G/8GB DDR4 nECC/1TB HDD/NVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5/Ubuntu

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation HP Z4 G4 Xeon W-2102/8GB DDR4 ECC/256GB SSD/FreeDOS (9UU16PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 36 tháng

Máy Trạm Workstation HP Z2 Tower G4 Xeon E-2224G/8GB DDR4 nECC/256GB SSD/FreeDOS (8GC75PA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: HP

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740xd Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2B HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4208/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4214/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4208/16GB DDR4/2TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4208/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng