Máy Chủ - Server

Máy Chủ - Server

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740xd Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R740 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2B HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4208/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4214/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4208/16GB DDR4/2TB HDD/PERC H730P/750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4214/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4208/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/550W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H730P/2x750W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/4TB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210/16GB DDR4/600GB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4208/16GB DDR4/1.2TB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2144G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2144G/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/495W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R340 Xeon E-2146G/8GB DDR4/2TB HDD/PERC H330/350W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R340 Xeon E-2124/8GB DDR4/600GB HDD/PERC H330/350W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chủ Dell EMC PowerEdge R240 Xeon E-2146G/8GB DDR4/1TB HDD/PERC H330/250W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng