Đầu mạng

Đầu mạng

Đầu Mạng CommScope Category 5 Modular Plug (6-569530-3 | MP-88S-R-1) RJ45 chống nhiễu
20.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Đầu Bấm Mạng CommScope Cat 5e RJ45 8-Position (6-554720-3 | MP-88U-F-1)
5.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng

Đầu Bấm Mạng CommScope Modular Plug Kit Cat 6 Shielded 8-Position (6-2111989-3)
20.000₫

Thương hiệu: CommScope

Bảo hành: 0 tháng