Máy hủy giấy

Máy Hủy Giấy Bosser 240X

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Ziba PC-413CD (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Ziba HC-52 (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Ziba PC-417CD (Strip Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Ziba PC-415CD (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy LBA P-13CD (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy LBA H-8CD (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Bosser 370X (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Hủy Giấy Ziba PC-410CD (Cross Cut)

Liên hệ: (028) 3984 7690