p1
Description Our new HPB12 / A12 battery is rated at 2000mAh and designed to power up Black and Decker FireStorm line of 12V tools allowing...
$229.00 $259.00 Add to cart
Quy Chế Hoạt Động Trang TMĐT

Quy Chế Hoạt Động Trang TMĐT


1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Trang TMĐT Hoang Khang Store do Công ty TNHH Giải Pháp CNTT và Truyền Thông Hoàng Khang (viết tắt là "Hoang Khang Incotech") trực tiếp phát triển và vận hành.

Nguyên tắc này áp dụng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng trang.

Mọi hoạt động tại Hoang Khang Store được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này đều tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. CÁC CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG

Chính sách bảo hành: Xem tại đây...

Chính sách vận chuyển và giao nhận: Xem tại đây...

Chính sách đổi trả và hoàn tiền: Xem tại đây...

Chính sách bảo mật thông tin: Xem tại đây...