Thiết Bị An Ninh

Máy Chấm Công ZKTeco F20

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Chấm Công ZKTeco SpeedFace-V5L[P]

Liên hệ: (028) 3984 7690

Máy Chấm Công ZKTeco uFace402 Plus

Liên hệ: (028) 3984 7690

Camera IP Dome Hồng Ngoại Honeywell HP4E2

Liên hệ: (028) 3984 7690