Máy chiếu

Máy chiếu

Máy Chiếu ViewSonic Laser 5000 Ansi Lumens Full HD (LS800HD)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: ViewSonic

Bảo hành: 0 tháng

Máy Chiếu BenQ SU922+ 5200 Ansi Lumens WUXGA

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: BenQ

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 3000 Ansi Lumens WXGA (EB-W05)
14.890.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 6500 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ75)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5500 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ70)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5000 Ansi Lumens WXGA (VPL-PWZ11)
75.990.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3100 Ansi Lumens WXGA (VPL-EW435)
24.590.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 3600 Ansi Lumens WXGA (EB-W41)
14.890.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3200 Ansi Lumens XGA (VPL-EX430)
15.490.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 12000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ120L)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 9000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ90L)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 4200 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ58)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 4200 Ansi Lumens XGA (VPL-EX570)
22.790.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3600 Ansi Lumens XGA (VPL-EX455)
17.990.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3200 Ansi Lumens XGA (VPL-EX435)
15.490.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5100 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ61)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3600 Ansi Lumens XGA (VPL-DX271)
15.290.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 4300 Ansi Lumens WXGA (VPL-EW575)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 4200 Ansi Lumens XGA (VPL-EX575)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Panasonic PT-VZ585N

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 3300 Ansi Lumens SVGA (EB-S41)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3300 Ansi Lumens XGA (VPL-DX241)
13.790.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 2800 Ansi Lumens XGA (VPL-DX221)
11.390.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 5500 Ansi Lumens WUXGA (EB-2265U)
38.490.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng