Máy chiếu

Máy chiếu

Máy Chiếu Epson 3000 Ansi Lumens WXGA (EB-W05)
14.890.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3300 Ansi Lumens XGA (VPL-SX631)
22.990.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 2600 Ansi Lumens WXGA (VPL-SW225)
20.190.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 6500 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ75)
219.000.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5500 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ70)
189.000.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-PHZ11)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5000 Ansi Lumens WXGA (VPL-PWZ11)
75.490.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 3800 Ansi Lumens WXGA (EB-980W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony Laser 5000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ11)
159.000.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3100 Ansi Lumens WXGA (VPL-EW435)
24.590.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Sony 3100 Ansi Lumens WXGA (VPL-DW241)
28.900.000₫

Thương hiệu: Sony

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Epson 3500 Ansi Lumens WXGA (EB-685W)
34.490.000₫

Thương hiệu: Epson

Bảo hành: 24 tháng

Máy Chiếu Casio DLP 4K UHD 5000 Ansi Lumen LAN (XJ-L8300HN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio Green Slim Wireless DLP WXGA~UXGA 3000 Ansi Lumen (XJ-A257)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio Green Slim DLP WXGA~UXGA 3000 Ansi Lumen (XJ-A252)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio Green Slim Wireless DLP WXGA~UXGA 2500 Ansi Lumen (XJ-A247)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio Green Slim DLP WXGA~UXGA 2500 Ansi Lumen (XJ-A242)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA 3500 Ansi Lumen LAN (XJ-UT352WN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA 3500 Ansi Lumen (XJ-UT352W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA~WUXGA 3500 Ansi Lumen LAN (XJ-UT351WN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA~WUXGA 3500 Ansi Lumen (XJ-UT351W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA 3100 Ansi Lumen LAN (XJ-UT312WN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WXGA 3100 Ansi Lumen LAN Wireless (XJ-UT311WN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng

Máy Chiếu Casio DLP WUXGA 4000 Ansi Lumen LAN (XJ-S400UN)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Casio

Bảo hành: 36 tháng