Nguồn Máy Tính

Sạc Laptop Dell 20V-3.25A (USB-C)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính HP 180W

Liên hệ: (028) 3984 7690

Sạc Laptop Asus 19V-2.37A (Vuông-Zin)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool PQ850M

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool PQ750M

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool PK750D

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool PK500D

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool DA500

Liên hệ: (028) 3984 7690

Nguồn Máy Tính DeepCool PM850D

Liên hệ: (028) 3984 7690