Nguồn Máy Tính

Nguồn Máy Tính

Pin Nguồn Dành Cho Laptop Lenovo ThinkPad X280
4.490.000₫

Thương hiệu: Lenovo

Bảo hành: 6 tháng

Nguồn Máy Tính Asus ROG Thor 1200 RGB 1200W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (ROG-THOR-1200P)
9.690.000₫

Thương hiệu: Asus

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Asus ROG Thor 850 RGB 850W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (ROG-THOR-850P)
6.690.000₫

Thương hiệu: Asus

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Asus ROG Strix 750W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (ROG-STRIX-750G)
3.490.000₫

Thương hiệu: Asus

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Asus ROG Strix 650W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (ROG-STRIX-650G)
3.190.000₫

Thương hiệu: Asus

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair TX-M Series TX750M 750W 80 Plus Gold Semi-Modular ATX (CP-9020131-NA)
2.790.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair TX-M Series TX650M 650W 80 Plus Gold Semi-Modular ATX (CP-9020132-NA)
2.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair CX Series CX750 750W 80 Plus Bronze Non-Modular ATX (CP-9020123-NA)
2.190.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair AX1600i 1600W 80 Plus Titanium Fully-Modular ATX (CP-9020087-NA)
11.490.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair AX1200i 1200W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (CP-9020008-NA)
8.490.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair HX Series HX1200 1200W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (CP-9020140-NA)
5.990.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair HX Series HX1000 1000W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (CP-9020139-NA)
5.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair HX Series HX850 850W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (CP-9020138-NA)
4.690.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair HX Series HX750 750W 80 Plus Platinum Fully-Modular ATX (CP-9020137-NA)
3.890.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RM Series RM850 850W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020196-NA)
3.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RM Series RM750 750W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020195-NA)
2.990.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RM Series RM650 650W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020194-NA)
2.790.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMi Series RM1000i 1000W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020084-NA)
4.890.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMx White Series RM850x 850W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020156-NA)
4.990.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMx White Series RM750x 750W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020155-NA)
4.290.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMx Series RM850x 850W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020180-NA)
3.390.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMx Series RM750x 750W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020179-NA)
2.990.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair RMx Series RM650x 650W 80 Plus Gold Fully-Modular ATX (CP-9020178-NA)
2.790.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng

Nguồn Máy Tính Corsair SF Series SF750 750W 80 Plus Platinum Fully-Modular SFX (CP-9020186-NA)
4.190.000₫

Thương hiệu: Corsair

Bảo hành: 36 tháng