Card tổng đài

Card tổng đài

Card Tổng Đài Panasonic KX-NS0154
9.018.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Card Tổng Đài Panasonic Nâng Cấp 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh Cho Tổng Đài KX-TES824 (KX-TE82483)
2.335.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 15 tháng

Card Tổng Đài Panasonic KX-NS5110
3.031.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 0 tháng

Card Tổng Đài Panasonic Mở Rộng 6 Trung Kế Cho Tổng Đài IP Panasonic KX-NS300 (KX-NS5180)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 0 tháng

Card Tổng Đài Panasonic KX-A406 Wireless repeater
2.419.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng

Card Tổng Đài Panasonic KXTE 82480
2.225.000₫

Thương hiệu: Panasonic

Bảo hành: 12 tháng