Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện UPS

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA/1000W LCD 230V (SRT10KXLI)
80.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS SRT 10000VA/10000W LCD RM6U 230V (SRT10KRMXLI)
84.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 5000VA/4000W LCD RM5U 230V (SUA5000RMI5U)
46.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Ổn Áp LIOA 1 Pha 0.5kVA 90V-250V (DRI - 500II)
990.000₫

Thương hiệu: LIOA

Bảo hành: 12 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon RT Series On-Line 5kVA/4.5kW 2U (GES502R212035)
25.490.000₫

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon RT Series On-Line 3kVA/2.7kW 2U (UPS302R2RT0B0B6)
22.590.000₫

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon N Series On-Line 3kVA/2.7kW (UPS302N2000B0B6)
16.090.000₫

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon N Series On-Line 2kVA/1.8kW (UPS202N2000B0B6)
14.190.000₫

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS Delta Amplon N Series On-Line 1kVA/0.9kW (UPS102N2000B0B6)
8.290.000₫

Thương hiệu: Delta

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA/2700W LCD RM2U 230V (SRT3000RMXLI)
33.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS SRT 3000VA/2100W LCD 230V (SRT3000XLI)
30.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS SRT 2200VA/1980W LCD 230V (SRT2200XLI)
24.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 3000VA/2700W LCD RM2U 230V (SMT3000RMI2U)
26.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 3000VA/2700W LCD 230V (SMT3000I)
23.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 2200VA/1980W LCD RM2U 230V (SMT2200RMI2U)
19.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 2200VA/1980W LCD 230V (SMT2200I)
16.990.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 1500VA/1000W LCD RM2U 230V (SMT1500RMI2U)
15.790.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 1500VA/1000W LCD 230V (SMT1500I)
10.890.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS 1000VA/700W LCD 230V (SMT1000I)
9.590.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 36 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS C 3000VA/2100W RM2U LCD 230V (SMC3000RMI2U)
19.590.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS C 3000VA/2100W LCD 230V (SMC3000I)
17.390.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS C 2000VA/1300W LCD RM2U 230V (SMC2000I-2U)
13.690.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS C 1000VA/600W LCD RM2U 230V (SMC1000I-2U)
8.490.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng

Bộ Lưu Điện - UPS APC Smart-UPS C 1000VA/600W LCD 230V (SMC1000I)
6.590.000₫

Thương hiệu: APC

Bảo hành: 24 tháng