Máy Tính Để Bàn - PC

Máy Tính Để Bàn - PC

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i7-9700/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370057)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i7-9700/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370056)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5/Win 10 Home SL (42VT37D055)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5/Win 10 Home SL (42VT37D054)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5/Ubuntu (42VT37D041)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370053)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370052)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/4GB DDR4/1TB HDD/Ubuntu (42VT370039)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/4GB DDR4/1TB HDD + 256GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (42VT370050)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370049)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370048)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370047)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Ubuntu (42VT370037)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 36 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD + 256GB SSD PCIe/Win 10 Home SL (42VT370046)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370045)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Pentium G5420/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (42VT370044)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell OptiPlex 3070 SFF Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Fedora (70199618)
9.090.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i7-9700/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (70205619)
16.190.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i3-9100/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (70205616)
8.890.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5/Win 10 Home SL (70205600)
15.990.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Inspiron 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (70205608)
12.790.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i7-9700/8GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (V579Y3W)
16.590.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/8GB DDR4/1TB HDD/NVIDIA GeForce GT 730 2GB GDDR5/Win 10 Home SL (V579Y2W)
14.490.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng

Máy Tính Để Bàn Dell Vostro 3671 MT Core i5-9400/4GB DDR4/1TB HDD/Win 10 Home SL (V579Y1W)
11.890.000₫

Thương hiệu: Dell

Bảo hành: 12 tháng