Thiết bị chuyển đổi

Thiết bị chuyển đổi

Cáp Chuyển Đổi  HyperDrive USB-C 4K HDMI 3-in-1 (HD259A-SILVER)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  HyperDrive USB-C 4K HDMI 3-in-1 (HD259A-GRAY)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  HyperDrive USB-C SLIM 8-in-1 (HD247B-SILVER)
2.590.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  HyperDrive USB-C SLIM 8-in-1 (HD247B-GRAY)
2.590.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  HyperDrive USB-C To 4K60Hz HDMI & Mini DisplayPort (M40C-BLACK)
1.290.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 P MEI (70001993)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 2 P MEI (70001992)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 3 M MEI (70001899)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 Hcc MEI (70002040)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 2 Hcc MEI (70002039)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 2 H MEI (70001918)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 1 H MEI (70001917)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 MEI (70001807)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 1 MEI (70001805)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 4 (70002045)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 2 (70002043)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Digi PortServer TS 1 (70002041)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Digi

Bảo hành: 24 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Moxa UPort 404

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thương hiệu: Moxa

Bảo hành: 12 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi Moxa UPort 407
7.490.000₫

Thương hiệu: Moxa

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  UGreen USB Type-C Sang VGA HDMI 15CM (30843)
640.000₫

Thương hiệu: UGreen

Bảo hành: 6 tháng

Đầu Chuyển Đổi UGreen USB Type-C Sang USB 3.0 - Màu Bạc (50284)
140.000₫

Thương hiệu: UGreen

Bảo hành: 0 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi UGreen USB Type-C Sang VGA HDMI RJ45 2 x USB 3.0 SD Card (40873)
2.090.000₫

Thương hiệu: UGreen

Bảo hành: 18 tháng

Thiết Bị Chuyển Đổi HyperDrive USB-C Ultimate 11-in-1 (GN30-SILVER)
2.850.000₫

Thương hiệu: HyperDrive

Bảo hành: 12 tháng

Cáp Chuyển Đổi  Unitek USB To RS232 Chiều Dài 1.5M (Y-105A)
170.000₫

Thương hiệu: Unitek

Bảo hành: 12 tháng